LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG :

1.  Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội-ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

2.  Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;

3.  Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát trắc địa công trình;

4.  Thiết kế hệ thống công nghệ cấp thoát nước và môi trường;

5.  Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35 KV;điện hạ áp đối với các công  trình XDDD, CN;

6.  Thiết kế các công trình đường bộ;

7.  Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện;

8.  Quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình;

9.  Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí và xử lý môi trường công trình xây dựng;

10. Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy;

11. Tư vấn đầu tư;

12. Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư, lập HSMT, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, đấu thầu XD

13. Lập dự toán, tổng hợp dự toán;

14. Đánh giá tác động môi trường và các biện pháp xử lý khói, bụi, tiếng ồn;

15. Thi công xây lắp, trang trí nội, ngoại thất;

16. Tổng thầu xây lắp;

17. Khoan thăm dò và khoan khai thác nguồn nước ngầm;

18. Dịch vụ thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán, khảo sát hiện trạng;

19. Nén tĩnh cọc, PID, PDA, siêu âm, khoan lấy lõi cọc.